تغذیه مناسب برای پیشگیری از ضعف بدن در زمان ورزش‌

تغذیه مناسب برای پیشگیری از ضعف بدن در زمان ورزش‌
یک متخصص تغذیه گفت: برای اینکه در هنگام کم کردن وزن از کاهش بافت‌های عضلانی جلوگیری شود باید در برنامه غذایی روزانه حتما از پروتئین با کیفیت بالا استفاده کرد؛ تخم مرغ، لبنیات، انواع گوشت و حبوبات بهترین این گزینه‌ها هستند.

تغذیه مناسب برای پیشگیری از ضعف بدن در زمان ورزش‌

یک متخصص تغذیه گفت: برای اینکه در هنگام کم کردن وزن از کاهش بافت‌های عضلانی جلوگیری شود باید در برنامه غذایی روزانه حتما از پروتئین با کیفیت بالا استفاده کرد؛ تخم مرغ، لبنیات، انواع گوشت و حبوبات بهترین این گزینه‌ها هستند.
تغذیه مناسب برای پیشگیری از ضعف بدن در زمان ورزش‌