تقدیر مطهری از حاتمی‌کیا برای ساخت فیلم «به وقت شام»

تقدیر مطهری از حاتمی‌کیا برای ساخت فیلم «به وقت شام»
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی طی مطلبی در صفحه اجتماعی خود از ابراهییم حاتمی‌کیا کاگردان فیلم «به وقت شام» قدردانی کرد.

تقدیر مطهری از حاتمی‌کیا برای ساخت فیلم «به وقت شام»

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی طی مطلبی در صفحه اجتماعی خود از ابراهییم حاتمی‌کیا کاگردان فیلم «به وقت شام» قدردانی کرد.
تقدیر مطهری از حاتمی‌کیا برای ساخت فیلم «به وقت شام»