تلاش برای صادرات 30 درصد محصولات ایران‌خودرو/ خرید از سرمایه‌گذاران قطعه‌ساز را 5 سال تضمین می‌کنیم

تلاش برای صادرات 30 درصد محصولات ایران‌خودرو/ خرید از سرمایه‌گذاران قطعه‌ساز را 5 سال تضمین می‌کنیم
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: خرید قطعه از هر سرمایه‌گذاری که بخواهد وارد قطعه‌سازی شود را به مدت پنج سال با قیمت مناسب تضمین می‌کنیم.

تلاش برای صادرات 30 درصد محصولات ایران‌خودرو/ خرید از سرمایه‌گذاران قطعه‌ساز را 5 سال تضمین می‌کنیم

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: خرید قطعه از هر سرمایه‌گذاری که بخواهد وارد قطعه‌سازی شود را به مدت پنج سال با قیمت مناسب تضمین می‌کنیم.
تلاش برای صادرات 30 درصد محصولات ایران‌خودرو/ خرید از سرمایه‌گذاران قطعه‌ساز را 5 سال تضمین می‌کنیم