تلاش سیاستمدار اسرائیلی برای ترغیب اتحادیه اروپا به تحریم حزب‌الله

تلاش سیاستمدار اسرائیلی برای ترغیب اتحادیه اروپا به تحریم حزب‌الله
رهبر یکی از احزاب مهم رژیم صهیونیستی در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم حزب‌الله لبنان را خواستار شد.

تلاش سیاستمدار اسرائیلی برای ترغیب اتحادیه اروپا به تحریم حزب‌الله

رهبر یکی از احزاب مهم رژیم صهیونیستی در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم حزب‌الله لبنان را خواستار شد.
تلاش سیاستمدار اسرائیلی برای ترغیب اتحادیه اروپا به تحریم حزب‌الله