تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین از 3 هزار نفر هم فراتر رفت

تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین از 3 هزار نفر هم فراتر رفت
ارتش ترکیه ادعا کرد تلفات شبه‌نظامیان کُرد درپی عملیات نظامی شاخه زیتون در عفرین، به بیش از 3 هزار نفر افزایش یافته است.

تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین از 3 هزار نفر هم فراتر رفت

ارتش ترکیه ادعا کرد تلفات شبه‌نظامیان کُرد درپی عملیات نظامی شاخه زیتون در عفرین، به بیش از 3 هزار نفر افزایش یافته است.
تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین از 3 هزار نفر هم فراتر رفت