تلفات کُردهای عفرین به 2500 نفر رسید/ 924 هدف نابود شدند

تلفات کُردهای عفرین به 2500 نفر رسید/ 924 هدف نابود شدند
ستادکل نیروهای مسلح ترکیه ادعا کرد که از آغاز عملیات شاخه زیتون تا کنون، بیش از 2500 شبه‌نظامی کُرد از پای درآمده و 924 هدف نیز نابود شده است.

تلفات کُردهای عفرین به 2500 نفر رسید/ 924 هدف نابود شدند

ستادکل نیروهای مسلح ترکیه ادعا کرد که از آغاز عملیات شاخه زیتون تا کنون، بیش از 2500 شبه‌نظامی کُرد از پای درآمده و 924 هدف نیز نابود شده است.
تلفات کُردهای عفرین به 2500 نفر رسید/ 924 هدف نابود شدند