تمام مقاطع تحصیلی تهران فردا تعطیل شد

تمام مقاطع تحصیلی تهران فردا تعطیل شد
به دلیل افزایش آلایندگی‌ هوای استان تهران تمام مقاطع تحصیلی به جز شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و پردیش فردا «سه شنبه» تعطیل شد.

تمام مقاطع تحصیلی تهران فردا تعطیل شد

به دلیل افزایش آلایندگی‌ هوای استان تهران تمام مقاطع تحصیلی به جز شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و پردیش فردا «سه شنبه» تعطیل شد.
تمام مقاطع تحصیلی تهران فردا تعطیل شد