تمام گشایش‌های که امروز در کشور شاهد هستیم جزء عملکرد دولت تدبیر و امید است

تمام گشایش‌های که امروز در کشور شاهد هستیم جزء عملکرد دولت تدبیر و امید است
پیش از ظهر امروز جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت شهرستان محمودآباد با حضور حسین زراعتی معاون فرمانداری شهرستان محمودآباد و بخشداران مرکزی و سرخرود و کلیه مدیران ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

تمام گشایش‌های که امروز در کشور شاهد هستیم جزء عملکرد دولت تدبیر و امید است

پیش از ظهر امروز جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت شهرستان محمودآباد با حضور حسین زراعتی معاون فرمانداری شهرستان محمودآباد و بخشداران مرکزی و سرخرود و کلیه مدیران ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
تمام گشایش‌های که امروز در کشور شاهد هستیم جزء عملکرد دولت تدبیر و امید است

موزیک سرا