تمجید یورو اسپرت از پرچمدار کاروان ایران/نعمتی، زن ایرانی که پیامش را در المپیک رساند

تمجید یورو اسپرت از پرچمدار کاروان ایران/نعمتی، زن ایرانی که پیامش را در المپیک رساند
یکی از رسانه‌های معتبر ورزش دنیا گزارشی از حضور زهرا نعمتی پرچم‌دار کشورمان در المپیک ریو را منتشر کرده است.

تمجید یورو اسپرت از پرچمدار کاروان ایران/نعمتی، زن ایرانی که پیامش را در المپیک رساند

یکی از رسانه‌های معتبر ورزش دنیا گزارشی از حضور زهرا نعمتی پرچم‌دار کشورمان در المپیک ریو را منتشر کرده است.
تمجید یورو اسپرت از پرچمدار کاروان ایران/نعمتی، زن ایرانی که پیامش را در المپیک رساند

هنر