تمدید مهلت مراجعه مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور

تمدید مهلت مراجعه مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تا روز ۲۰ شهریور ماه مهلت مراجعه مشمولان غایب برای تعیین وضعیت‌شان تمدید شده است.

تمدید مهلت مراجعه مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تا روز ۲۰ شهریور ماه مهلت مراجعه مشمولان غایب برای تعیین وضعیت‌شان تمدید شده است.
تمدید مهلت مراجعه مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور

مهارت برتر