تمدید 10 ساله تحریم را برنمی‌تابیم/ فداکاری بسیجیان دوران دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد

تمدید 10 ساله تحریم را برنمی‌تابیم/ فداکاری بسیجیان دوران دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد
امام جمعه اصفهان گفت: رهبر معظم انقلاب تمدید 10 ساله تحریم را مخالف برجام دانستند و ما نیز در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.

تمدید 10 ساله تحریم را برنمی‌تابیم/ فداکاری بسیجیان دوران دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد

امام جمعه اصفهان گفت: رهبر معظم انقلاب تمدید 10 ساله تحریم را مخالف برجام دانستند و ما نیز در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.
تمدید 10 ساله تحریم را برنمی‌تابیم/ فداکاری بسیجیان دوران دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد