تمرین با نشاط ملی‌پوشان پرسپولیس در پِک

تمرین با نشاط ملی‌پوشان پرسپولیس در پِک
تمرین تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (پنجشنبه) برگزار شد.

تمرین با نشاط ملی‌پوشان پرسپولیس در پِک

تمرین تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (پنجشنبه) برگزار شد.
تمرین با نشاط ملی‌پوشان پرسپولیس در پِک