تنها راه نجات آوارگان روهینگیا، کمک کشورهای اسلامی برای پناه دادن به آنها است

تنها راه نجات آوارگان روهینگیا، کمک کشورهای اسلامی برای پناه دادن به آنها است
یک استاد دانشگاه بنگلادشی در خبرگزاری فارس، شرایط آوارگان روهینگیا را به فلسطین دوم تشبیه کرد و گفت: اکنون تنها راه نجات آوارگان روهینگیا همکاری کشورهای مسلمان برای تقسیم‌بندی در پذیرش این آوارگان است.

تنها راه نجات آوارگان روهینگیا، کمک کشورهای اسلامی برای پناه دادن به آنها است

یک استاد دانشگاه بنگلادشی در خبرگزاری فارس، شرایط آوارگان روهینگیا را به فلسطین دوم تشبیه کرد و گفت: اکنون تنها راه نجات آوارگان روهینگیا همکاری کشورهای مسلمان برای تقسیم‌بندی در پذیرش این آوارگان است.
تنها راه نجات آوارگان روهینگیا، کمک کشورهای اسلامی برای پناه دادن به آنها است