تهدیدات اسرائیل، نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت است

تهدیدات اسرائیل، نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت است
ریاست‌جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تهدیدات اسرائیل مبنی بر ساخت دیوار حائل در کانون صحبت‌ها در جلسه سه‌جانبه مقامات این کشور بوده است.

تهدیدات اسرائیل، نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت است

ریاست‌جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تهدیدات اسرائیل مبنی بر ساخت دیوار حائل در کانون صحبت‌ها در جلسه سه‌جانبه مقامات این کشور بوده است.
تهدیدات اسرائیل، نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت است