تهدید آمریکا به تحریم ترکیه در صورت خرید سامانه‌های S400

تهدید آمریکا به تحریم ترکیه در صورت خرید سامانه‌های S400
یک مقام آمریکایی تهدید کرد اگر ترکیه سامانه‌های پدافند موشکی S400 از روسیه بخرد، از سوی واشنگتن تحریم خواهد شد.

تهدید آمریکا به تحریم ترکیه در صورت خرید سامانه‌های S400

یک مقام آمریکایی تهدید کرد اگر ترکیه سامانه‌های پدافند موشکی S400 از روسیه بخرد، از سوی واشنگتن تحریم خواهد شد.
تهدید آمریکا به تحریم ترکیه در صورت خرید سامانه‌های S400