توافق اعضای اوپک برای کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای مجموع تولید نفت

توافق اعضای اوپک برای کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای مجموع تولید نفت
دقایقی پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد، کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت خود به توافق رسیدند، این توافق بعد از ۸ سال اتفاق افتاده است.

توافق اعضای اوپک برای کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای مجموع تولید نفت

دقایقی پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد، کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت خود به توافق رسیدند، این توافق بعد از ۸ سال اتفاق افتاده است.
توافق اعضای اوپک برای کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای مجموع تولید نفت