توافق بنگلادش و میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا

توافق بنگلادش و میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا
بنگلادش و میانمار برای دریافت کمک از کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان برای بازگشت آوارگان روهینگیا توافق کردند.

توافق بنگلادش و میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا

بنگلادش و میانمار برای دریافت کمک از کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان برای بازگشت آوارگان روهینگیا توافق کردند.
توافق بنگلادش و میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا