تورم سیر نزولی دارد/ به رشد مثبت 3 درصد رسیدیم

تورم سیر نزولی دارد/ به رشد مثبت 3 درصد رسیدیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم سیر نزولی دارد و به رشد مثبت سه درصد رسیدیم، گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در بین تمام کشورهای نفتی کم‌ترین آسیب را در برابر کاهش قیمت نفت داشت.

تورم سیر نزولی دارد/ به رشد مثبت 3 درصد رسیدیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم سیر نزولی دارد و به رشد مثبت سه درصد رسیدیم، گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در بین تمام کشورهای نفتی کم‌ترین آسیب را در برابر کاهش قیمت نفت داشت.
تورم سیر نزولی دارد/ به رشد مثبت 3 درصد رسیدیم

میهن دانلود