توزیع «نخل» هوشنگ‌مرادی کرمانی در انگلیس/ «قصه‌های مجید» ترجمه می‌شود

توزیع «نخل» هوشنگ‌مرادی کرمانی در انگلیس/ «قصه‌های مجید» ترجمه می‌شود
ترجمه انگلیسی کتاب «نخل» هوشنگ مرادی کرمانی روانه بازار کتاب شد و بزودی کتاب «قصه‌های مجید» هم ترجمه خواهد شد.

توزیع «نخل» هوشنگ‌مرادی کرمانی در انگلیس/ «قصه‌های مجید» ترجمه می‌شود

ترجمه انگلیسی کتاب «نخل» هوشنگ مرادی کرمانی روانه بازار کتاب شد و بزودی کتاب «قصه‌های مجید» هم ترجمه خواهد شد.
توزیع «نخل» هوشنگ‌مرادی کرمانی در انگلیس/ «قصه‌های مجید» ترجمه می‌شود