توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان/ درخواست خانواده شهید از مسئولان

توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان/ درخواست خانواده شهید از مسئولان
تنها ۲۲ سال داشت اما راهی که می‌رفت انتهایش شهادت بود، بادیدن جنایات آشوبگران خیابان پاسداران برای نجات مردم تن به آتش زد و به بی رحمانه‌ترین شکل ممکن به شهادت رسید.

توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان/ درخواست خانواده شهید از مسئولان

تنها ۲۲ سال داشت اما راهی که می‌رفت انتهایش شهادت بود، بادیدن جنایات آشوبگران خیابان پاسداران برای نجات مردم تن به آتش زد و به بی رحمانه‌ترین شکل ممکن به شهادت رسید.
توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان/ درخواست خانواده شهید از مسئولان