توضیحات رئیس دانشگاه آزاد پیرامون پذیرش‌های این دانشگاه/ میرزاده: تمام پذیرش‌های دانشگاه آزاد قانونی است

توضیحات رئیس دانشگاه آزاد پیرامون پذیرش‌های این دانشگاه/ میرزاده: تمام پذیرش‌های دانشگاه آزاد قانونی است
رئیس دانشگاه آزاد گفت: وزارت علوم با ارسال دو نامه تمام پذیرش دانشگاه آزاد را قانونی اعلام کرده است.

توضیحات رئیس دانشگاه آزاد پیرامون پذیرش‌های این دانشگاه/ میرزاده: تمام پذیرش‌های دانشگاه آزاد قانونی است

رئیس دانشگاه آزاد گفت: وزارت علوم با ارسال دو نامه تمام پذیرش دانشگاه آزاد را قانونی اعلام کرده است.
توضیحات رئیس دانشگاه آزاد پیرامون پذیرش‌های این دانشگاه/ میرزاده: تمام پذیرش‌های دانشگاه آزاد قانونی است