توضیح شهرداری تهران درباره کمبود پارکینگ در خیابان‌های غرب پایتخت:تسهیلات ساخت پارکینگ عمومی می‌دهیم

توضیح شهرداری تهران درباره کمبود پارکینگ در خیابان‌های غرب پایتخت:تسهیلات ساخت پارکینگ عمومی می‌دهیم
شهرداری منطقه 10 تهران در توضیحاتی اعلام کرد برای کمبود پارکینگ خودرو در غرب تهران چاره‌اندیشی شده‌است.

توضیح شهرداری تهران درباره کمبود پارکینگ در خیابان‌های غرب پایتخت:تسهیلات ساخت پارکینگ عمومی می‌دهیم

شهرداری منطقه 10 تهران در توضیحاتی اعلام کرد برای کمبود پارکینگ خودرو در غرب تهران چاره‌اندیشی شده‌است.
توضیح شهرداری تهران درباره کمبود پارکینگ در خیابان‌های غرب پایتخت:تسهیلات ساخت پارکینگ عمومی می‌دهیم

بازار بورس