توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم/ با افراد خاطی برخورد می‌شود

توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم/ با افراد خاطی برخورد می‌شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم، گفت: با افراد خاطی برخورد می‌شود.

توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم/ با افراد خاطی برخورد می‌شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم، گفت: با افراد خاطی برخورد می‌شود.
توهین به خبرنگاران همدان را محکوم می‌کنم/ با افراد خاطی برخورد می‌شود