توییت مهناز افشار برای روز جهانی زن/ عکس

توییت مهناز افشار برای روز جهانی زن/ عکس
مهناز افشار به مناسبت روز جهانی زن متن کوتاهی در توییتر منتشر کرد.

توییت مهناز افشار برای روز جهانی زن/ عکس

مهناز افشار به مناسبت روز جهانی زن متن کوتاهی در توییتر منتشر کرد.
توییت مهناز افشار برای روز جهانی زن/ عکس