#تو_بردی

#تو_بردی
کاربران شبکه‌های اجتماعی از این که قهرمان علیرضا کریمی مقابل کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی حضور پیدا نکرد، از او قدردانی کردند و از مسئولان خواستند که قدر این حرکت پهلوانانه وی را بدانند.

#تو_بردی

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این که قهرمان علیرضا کریمی مقابل کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی حضور پیدا نکرد، از او قدردانی کردند و از مسئولان خواستند که قدر این حرکت پهلوانانه وی را بدانند.
#تو_بردی