تکذیب مهاجرت بازیگر جوان به خارج کشور

تکذیب مهاجرت بازیگر جوان به خارج کشور
مهر نوشت: ترلان پروانه که این روزها مشغول تمرین تئاتر «مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش» است و بازی در دو فیلم را به پایان رسانده از برخی مطالب که در فضای مجازی درباره هنرمندان مطرح می‌شود انتقاد کرد.

تکذیب مهاجرت بازیگر جوان به خارج کشور

مهر نوشت: ترلان پروانه که این روزها مشغول تمرین تئاتر «مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش» است و بازی در دو فیلم را به پایان رسانده از برخی مطالب که در فضای مجازی درباره هنرمندان مطرح می‌شود انتقاد کرد.
تکذیب مهاجرت بازیگر جوان به خارج کشور