تکفیری‌ها درصدد رخنه از آمریکای لاتین به ایالات متحده هستند

تکفیری‌ها درصدد رخنه از آمریکای لاتین به ایالات متحده هستند
بخش فرماندهی اطلاعات جنوب آمریکا از همکاری قاچاقچیان انسانی آمریکای جنوبی با تروریست‌های تکفیری جهت ورود به ایالات متحده خبر داد.

تکفیری‌ها درصدد رخنه از آمریکای لاتین به ایالات متحده هستند

بخش فرماندهی اطلاعات جنوب آمریکا از همکاری قاچاقچیان انسانی آمریکای جنوبی با تروریست‌های تکفیری جهت ورود به ایالات متحده خبر داد.
تکفیری‌ها درصدد رخنه از آمریکای لاتین به ایالات متحده هستند

لوکس بلاگ