تکلیف ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود/ در جشنواره فیلم فجر امسال داور ۲تابعیتی نداریم

تکلیف ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود/ در جشنواره فیلم فجر امسال داور ۲تابعیتی نداریم
عضو کمیسیون تلفیق بودجه درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را ۹۶ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان می‌کند که دولت همین رقم را ۳۷ هزار میلیارد عنوان کرده است و در جمع بندی اعتقاد دارد طبق اسناد موجود رقم ابتدایی صحیح‌تر است.

تکلیف ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود/ در جشنواره فیلم فجر امسال داور ۲تابعیتی نداریم

عضو کمیسیون تلفیق بودجه درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را ۹۶ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان می‌کند که دولت همین رقم را ۳۷ هزار میلیارد عنوان کرده است و در جمع بندی اعتقاد دارد طبق اسناد موجود رقم ابتدایی صحیح‌تر است.
تکلیف ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود/ در جشنواره فیلم فجر امسال داور ۲تابعیتی نداریم