تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام اصلی ترین دغدغه ی مدیریت شهری زنجان

تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام اصلی ترین دغدغه ی مدیریت شهری زنجان
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به همراه مسؤلان این اداره کل با اعضای شورای اسلامی شهر زنجان دیدار و گفتگو کردند.

تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام اصلی ترین دغدغه ی مدیریت شهری زنجان

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به همراه مسؤلان این اداره کل با اعضای شورای اسلامی شهر زنجان دیدار و گفتگو کردند.
تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام اصلی ترین دغدغه ی مدیریت شهری زنجان

خرید بک لینک

پرس نیوز