تیراندازی در یوتا یک کشته و چندین مجروح برجا گذاشت

تیراندازی در یوتا یک کشته و چندین مجروح برجا گذاشت
تیراندازی در یک شهر در ایالت یوتای آمریکا منجر به کشته و زخمی شدن حداقل 3 نفر شد.

تیراندازی در یوتا یک کشته و چندین مجروح برجا گذاشت

تیراندازی در یک شهر در ایالت یوتای آمریکا منجر به کشته و زخمی شدن حداقل 3 نفر شد.
تیراندازی در یوتا یک کشته و چندین مجروح برجا گذاشت