ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست/هزینه صدور کارت هوشمند ملی ۳۱ هزار تومان

ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست/هزینه صدور کارت هوشمند ملی ۳۱ هزار تومان
سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست و باید همان ۲۰ هزار تومان پرداخته شود.

ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست/هزینه صدور کارت هوشمند ملی ۳۱ هزار تومان

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست و باید همان ۲۰ هزار تومان پرداخته شود.
ثبت‌نام کارت ملی هوشمند رایگان نیست/هزینه صدور کارت هوشمند ملی ۳۱ هزار تومان