ثبت‌نام ۸ هزار نفر در کنکور تا صبح امروز/ علت انتشار دو دفترچه راهنما چیست؟

ثبت‌نام ۸ هزار نفر در کنکور تا صبح امروز/ علت انتشار دو دفترچه راهنما چیست؟
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام داوطلبان برای کنکور سراسری سال ۹۷ از روز گذشته آغاز شده است، گفت: تا ۸ صبح امروز تعداد ۸ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

ثبت‌نام ۸ هزار نفر در کنکور تا صبح امروز/ علت انتشار دو دفترچه راهنما چیست؟

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام داوطلبان برای کنکور سراسری سال ۹۷ از روز گذشته آغاز شده است، گفت: تا ۸ صبح امروز تعداد ۸ هزار نفر ثبت‌نام کردند.
ثبت‌نام ۸ هزار نفر در کنکور تا صبح امروز/ علت انتشار دو دفترچه راهنما چیست؟