ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود

ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود
سازمان حج و زیارت اعلام کرد ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود.

ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود

سازمان حج و زیارت اعلام کرد ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود.
ثبت نام قطعی در کاروان‌های عتبات نوروزی از دوشنبه آغاز می‌شود