جانباز 70 درصد گرگانی مدال شهادت گرفت/ اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر «شهید حاج حبیب حمزه‎ای»

جانباز 70 درصد گرگانی مدال شهادت گرفت/ اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر «شهید حاج حبیب حمزه‎ای»
«شهید حاج حبیب حمزه‎ای» که مدال پرافتخار جانبازی بر سینه داشت از دیار شهیدپرور محمدآباد به مقام رفیع شهادت رسید.

جانباز 70 درصد گرگانی مدال شهادت گرفت/ اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر «شهید حاج حبیب حمزه‎ای»

«شهید حاج حبیب حمزه‎ای» که مدال پرافتخار جانبازی بر سینه داشت از دیار شهیدپرور محمدآباد به مقام رفیع شهادت رسید.
جانباز 70 درصد گرگانی مدال شهادت گرفت/ اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر «شهید حاج حبیب حمزه‎ای»