جدال نامزدهای دمکرات به نیویورک رسید

جدال نامزدهای دمکرات به نیویورک رسید
ایرنا نوشت: در چند روز آینده برنی سندرز و هیلاری کلینتون در دو ایالت مهم نیویورک و پنسیلوانیا زور آزمایی جدی خواهند داشت.

جدال نامزدهای دمکرات به نیویورک رسید

ایرنا نوشت: در چند روز آینده برنی سندرز و هیلاری کلینتون در دو ایالت مهم نیویورک و پنسیلوانیا زور آزمایی جدی خواهند داشت.
جدال نامزدهای دمکرات به نیویورک رسید

خرید بک لینک