جریمه سربازان غایب برای صدور معافیت مشخص شد + جدول قیمت ها

جریمه سربازان غایب برای صدور معافیت مشخص شد + جدول قیمت ها
نمایندگان مجلس، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را به تفکیک مدارک تحصیلی مشخص کردند.

جریمه سربازان غایب برای صدور معافیت مشخص شد + جدول قیمت ها

نمایندگان مجلس، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را به تفکیک مدارک تحصیلی مشخص کردند.
جریمه سربازان غایب برای صدور معافیت مشخص شد + جدول قیمت ها