جزئیاتی از طرح «ب» آمریکا برای طولانی کردن جنگ در سوریه

جزئیاتی از طرح «ب» آمریکا برای طولانی کردن جنگ در سوریه
آمریکا طرح «ب» را در خصوص سوریه در نظر دارد که بر اساس آن شماری از کشورهای حاضر در «ائتلاف» تروریست‌هایی تحت عنوان «معارضان سوری دستچین شده» را آموزش داده و با شکست داعش در سوریه قصد دارند برای آنان «مشروعیت» به دست آورند.

جزئیاتی از طرح «ب» آمریکا برای طولانی کردن جنگ در سوریه

آمریکا طرح «ب» را در خصوص سوریه در نظر دارد که بر اساس آن شماری از کشورهای حاضر در «ائتلاف» تروریست‌هایی تحت عنوان «معارضان سوری دستچین شده» را آموزش داده و با شکست داعش در سوریه قصد دارند برای آنان «مشروعیت» به دست آورند.
جزئیاتی از طرح «ب» آمریکا برای طولانی کردن جنگ در سوریه

خرم خبر