جزئیات برخورد نفت کش ایرانی با شناور چینی/ ۳۰ ایرانی مفقود شدند

جزئیات برخورد نفت کش ایرانی با شناور چینی/ ۳۰ ایرانی مفقود شدند
برخورد تانکر نفت‌کش ایرانی با یک فروند شناور چینی در آبهای شرق چین حادثه آفرید و 32 مفقود بر جای گذاشت.

جزئیات برخورد نفت کش ایرانی با شناور چینی/ ۳۰ ایرانی مفقود شدند

برخورد تانکر نفت‌کش ایرانی با یک فروند شناور چینی در آبهای شرق چین حادثه آفرید و 32 مفقود بر جای گذاشت.
جزئیات برخورد نفت کش ایرانی با شناور چینی/ ۳۰ ایرانی مفقود شدند