جزئیات جلسات استیضاح سه وزیر در هفته آینده

جزئیات جلسات استیضاح سه وزیر در هفته آینده
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسه استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

جزئیات جلسات استیضاح سه وزیر در هفته آینده

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسه استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.
جزئیات جلسات استیضاح سه وزیر در هفته آینده