جناب رئیس‌جمهور، امشب از فخر دولتتان، «بیمه سلامت» هم بگویید!/ سردرگمی 250 هزار همدانی برای استفاده از خدمات پزشکی

جناب رئیس‌جمهور، امشب از فخر دولتتان، «بیمه سلامت» هم بگویید!/ سردرگمی 250 هزار همدانی برای استفاده از خدمات پزشکی
«بیمه سلامت» موضوعی بود که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات 96 به آن می‌نازید و امروز با مشکل مواجه شده و میلیون‌ها ایرانی سردرگم هستند و مایلیم رئیس‌جمهور امشب از وضعیت فخر دولتشان سخن بگویند.

جناب رئیس‌جمهور، امشب از فخر دولتتان، «بیمه سلامت» هم بگویید!/ سردرگمی 250 هزار همدانی برای استفاده از خدمات پزشکی

«بیمه سلامت» موضوعی بود که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات 96 به آن می‌نازید و امروز با مشکل مواجه شده و میلیون‌ها ایرانی سردرگم هستند و مایلیم رئیس‌جمهور امشب از وضعیت فخر دولتشان سخن بگویند.
جناب رئیس‌جمهور، امشب از فخر دولتتان، «بیمه سلامت» هم بگویید!/ سردرگمی 250 هزار همدانی برای استفاده از خدمات پزشکی