جنایت جدید عربستان در یمن

جنایت جدید عربستان در یمن
تسنیم نوشت: در پی تازه‌ترین حمله جنگنده‌های رژیم سعودی به یک منطقه در استان حجه یمن، شمار دیگری از شهروندان یمنی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

جنایت جدید عربستان در یمن

تسنیم نوشت: در پی تازه‌ترین حمله جنگنده‌های رژیم سعودی به یک منطقه در استان حجه یمن، شمار دیگری از شهروندان یمنی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.
جنایت جدید عربستان در یمن