جنوب یمن مستعمره امارات؛ سرقت نفت و گاز یمن در روز روشن

جنوب یمن مستعمره امارات؛ سرقت نفت و گاز یمن در روز روشن
امارات متحده عربی، به طور حریص‌‌گونه‌ای در پی سرقت منابع طبیعی و بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی و ژئواکنومیک یمن است، منابعی که بدون دردسری در جنوب این کشور دست نخورده باقی مانده است.

جنوب یمن مستعمره امارات؛ سرقت نفت و گاز یمن در روز روشن

امارات متحده عربی، به طور حریص‌‌گونه‌ای در پی سرقت منابع طبیعی و بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی و ژئواکنومیک یمن است، منابعی که بدون دردسری در جنوب این کشور دست نخورده باقی مانده است.
جنوب یمن مستعمره امارات؛ سرقت نفت و گاز یمن در روز روشن