جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت نوار غزه را هدف قرار دادند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت نوار غزه را هدف قرار دادند
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دنبال تهدیدات نخست وزیر این رژیم مبنی بر انتقام گیری از ساکنان نوار غزه، در چندین نوبت این منطقه را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت نوار غزه را هدف قرار دادند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دنبال تهدیدات نخست وزیر این رژیم مبنی بر انتقام گیری از ساکنان نوار غزه، در چندین نوبت این منطقه را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت نوار غزه را هدف قرار دادند