جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در غزه را بمباران کردند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در غزه را بمباران کردند
ارتش رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده‌های این رژیم در واکنش به پرتاب راکت از نوار غزه، مناطقی را در نوار غزه بمباران کردند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در غزه را بمباران کردند

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده‌های این رژیم در واکنش به پرتاب راکت از نوار غزه، مناطقی را در نوار غزه بمباران کردند.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در غزه را بمباران کردند