جنگنده‌های صهیونیستی مواضع ارتش سوریه را بمباران کردند

جنگنده‌های صهیونیستی مواضع ارتش سوریه را بمباران کردند
تسنیم نوشت: منابع رسانه‌ای از دو حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضع ارتش سوریه، خبر داده‌اند.

جنگنده‌های صهیونیستی مواضع ارتش سوریه را بمباران کردند

تسنیم نوشت: منابع رسانه‌ای از دو حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضع ارتش سوریه، خبر داده‌اند.
جنگنده‌های صهیونیستی مواضع ارتش سوریه را بمباران کردند