جک استراو: عربستان مستبدترین کشور دنیاست

جک استراو: عربستان مستبدترین کشور دنیاست
جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس با انتقاد بی‌سابقه از عربستان، این کشور را دارای مستبدترین حکومت جهان توصیف کرد.

جک استراو: عربستان مستبدترین کشور دنیاست

جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس با انتقاد بی‌سابقه از عربستان، این کشور را دارای مستبدترین حکومت جهان توصیف کرد.
جک استراو: عربستان مستبدترین کشور دنیاست