حبیبی: در مواردی که لنگی داریم باید رفراندوم برگزار شود/ ناظمی: قانون اساسی را لوث نکنید

حبیبی: در مواردی که لنگی داریم باید رفراندوم برگزار شود/ ناظمی: قانون اساسی را لوث نکنید
نجفقلی حبیبی معتقد است که حتی پدیده فساد را هم می‎توان به همه‏ پرسی گذاشت و نظر مردم را برای چاره‎جویی در مورد آن جویا شد اما در برابر او ناظمی اردکانی با ایراد وارد کردن به این نظر می‌گوید: بگوییم فساد باشد یا نه؟ خب طبیعی است که همه می‎آیند و می‎گویند نباشد!

حبیبی: در مواردی که لنگی داریم باید رفراندوم برگزار شود/ ناظمی: قانون اساسی را لوث نکنید

نجفقلی حبیبی معتقد است که حتی پدیده فساد را هم می‎توان به همه‏ پرسی گذاشت و نظر مردم را برای چاره‎جویی در مورد آن جویا شد اما در برابر او ناظمی اردکانی با ایراد وارد کردن به این نظر می‌گوید: بگوییم فساد باشد یا نه؟ خب طبیعی است که همه می‎آیند و می‎گویند نباشد!
حبیبی: در مواردی که لنگی داریم باید رفراندوم برگزار شود/ ناظمی: قانون اساسی را لوث نکنید