حریفان نوروزی و رضایی مشخص شدند/ قرعه مناسب برای دو کشتی‌گیر ایران

حریفان نوروزی و رضایی مشخص شدند/ قرعه مناسب برای دو کشتی‌گیر ایران
حریفان امید نوروزی و قاسم رضایی در المپیک مشخص شدند.

حریفان نوروزی و رضایی مشخص شدند/ قرعه مناسب برای دو کشتی‌گیر ایران

حریفان امید نوروزی و قاسم رضایی در المپیک مشخص شدند.
حریفان نوروزی و رضایی مشخص شدند/ قرعه مناسب برای دو کشتی‌گیر ایران

خبرگذاری خوزستان