حزب‌الله اقدام صهیونیست‎ها در به شهادت رساندن «احمد جرار» را محکوم کرد

حزب‌الله اقدام صهیونیست‎ها در به شهادت رساندن «احمد جرار» را محکوم کرد
حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در شهادت «احمد جرار» جوان فلسطینی معروف به «شیر کرانه باختری» را به شدت محکوم کرد.

حزب‌الله اقدام صهیونیست‎ها در به شهادت رساندن «احمد جرار» را محکوم کرد

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در شهادت «احمد جرار» جوان فلسطینی معروف به «شیر کرانه باختری» را به شدت محکوم کرد.
حزب‌الله اقدام صهیونیست‎ها در به شهادت رساندن «احمد جرار» را محکوم کرد