حزب الله و سعد حریری؛ پیش‌بینی آینده به روایت السفیر

حزب الله و سعد حریری؛ پیش‌بینی آینده به روایت السفیر
ایرنا نوشت: روزنامه لبنانی السفیر، ملاقات و رایزنی اعضای فراکسیون حزب الله( وفاداری به مقاومت) با «سعد حریری» رئیس حزب جریان المستقبل و نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید را فرصتی برای بررسی روایط دو طرف در مرحله آینده خواند.

حزب الله و سعد حریری؛ پیش‌بینی آینده به روایت السفیر

ایرنا نوشت: روزنامه لبنانی السفیر، ملاقات و رایزنی اعضای فراکسیون حزب الله( وفاداری به مقاومت) با «سعد حریری» رئیس حزب جریان المستقبل و نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید را فرصتی برای بررسی روایط دو طرف در مرحله آینده خواند.
حزب الله و سعد حریری؛ پیش‌بینی آینده به روایت السفیر

دانلود تلگرام